Abu Bakar R.A: Sahabat Nabi yang Berani

Diriwayatkan oleh Al-Bazzar daripada Ali r.a., beliau berkata:“Wahai sekalian sahabat-sahabatku, beritahu siapakah orang yang paling berani di antara manusia?” Sahabat yang lain berkata, “Engkau, wahai Amirul Mukminin”. Beliau berkata, “Adapun aku aku tidak pernah bertarung dengan seseorang kecuali aku menuntut balas daripadanya. Beritahu kepadakusSiapakah orang yang paling berani di antara manusia?” Mereka menjawab, “Kami tidak tahu …

Abu Bakar R.A: Sahabat Nabi yang Berani Read More »