Sahabat Nabi: Khalid Ibn Walid

Diriwayatkan oleh Bukhari daripada Khalid ibn Walid beliau berkata.“Sesungguhnya tanganku telah dihujani dengan 7 pedang pada perang muktah sehingga di tanganku tidak ada yang tersisa kecuali selembar yamaniah” Menurut riwayat Al-Waqidi daripada Abu Az-Zannad, beliau berkata,“Ketika Khalid menjelang wafat menangislah ia kemudian berkata:Sesungguhnya aku telah mengikuti begini dan begitu sebagai perajurit perang sehingga ditubuhku ini …

Sahabat Nabi: Khalid Ibn Walid Read More »