Abu Bakar R.A: Sahabat Nabi yang Berani

Diriwayatkan oleh Al-Bazzar daripada Ali r.a., beliau berkata:
“Wahai sekalian sahabat-sahabatku, beritahu siapakah orang yang paling berani di antara manusia?”

Sahabat yang lain berkata, “Engkau, wahai Amirul Mukminin”.

Beliau berkata, “Adapun aku aku tidak pernah bertarung dengan seseorang kecuali aku menuntut balas daripadanya. Beritahu kepadakusSiapakah orang yang paling berani di antara manusia?”

Mereka menjawab, “Kami tidak tahu siapa

Ali r.a. berkata,
“Abu Bakar. Sesungguhnya ketika peperangan Badar terjadi, kami semua menjadi pelindung bagi Nabi s.a.w, maka kami berkata : Siapakah yang mengiringi nabi agar orang-orang musyrik tidak ada yang berani menyerangnya?”

Demi Allah tidak ada yang berani di antara kami kecuali Abu Bakar. Seraya menghunus pedangnya di atas kepala Rasulullah sehingga tidak ada daripada orang musyrik yang berani menyerang kecuali ia menyerangnya”

Sumber: iluvislam.com

Leave a Reply

join the family

Subscribe to our mailing list and get a special surprise